بازار سپاهان اصفهان

بازار سپاهان اصفهان

صفحات سیستم روشنایی باریسول نیمه شفاف بوده و به صورت همگن و ملایم نور را پخش می نمایند. با استفاده از رنگ ها این صفحات نیمه شفاف، نور را به صورت رنگی و طبیعی و همچنین با توجه به فضای مطلوب تجلی می بخشد. سیستم های روشنایی LED قابلیت تغییر رنگ ها را بوجود می آورد. این سیستم ها در پشت پوشش های باریسول قرار گرفته اند.

بازار سپاهان اصفهان

بازار سپاهان اصفهان

اولین قدم برای ساخت ایده ها طراحی و مدل سازی سه بعدی است. آنچه که در ذهنتان می پرورانید را بصورت تصویری واضح بر روی صفحه کامپیوتر ببینید. بسیاری از افراد تصور می کنند طراحی سه بعدی کاری بیهوده و هزینه بردار است. اما در واقع با پیشرفت دنیای امروز استفاده از این امکان کمترین استفاده از دنیای تکنولوژی است.